Kredi Kartı Platformlarının Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi


Yıldırım B. F.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, vol.13, no.1, pp.37-58, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar
  • Page Numbers: pp.37-58

Abstract

Türkiye’de kredi kartı pazarında artan penetrasyon ve rekabetle birlikte verim-lilik önem kazanmıştır. Yatırımların geri dönüş süresinin çok uzun vadeli olması bankaları işbirliğine yöneltmiştir. Bankalar arası işbirliğinin bir sonucu olarak kredi kartı markaları birden fazla bankanın paylaştığı ve müşterek kullandıkları platform-lara dönüşmüştür. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren 7 çatı kredi kartı plat-formu Sezgisel Bulanık TOPSIS yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş, belirlenen krit-erlere göre uzman görüşüne dayalı bir skorlama ile sıralanmıştır. Analiz sonuçları kredi kartı markalarının mevcut pazar payları ile kıyaslanmış, elde edilen bulguların tutarlı olduğu saptanmıştır.