Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma


BARAN M., BALCI F.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, no.2, pp.1-26, 2017 (Peer-Reviewed Journal)