"Yardım Nafakası Alacaklısının Nafaka Yükümlüsüne Karşı Kusurlu Davranışları Nedeniyle Yardım Nafakası Yükümlülüğünün Tamamen ya da Kısmen Ortadan Kaldırılıp Kaldırılamayacağı Hakkında Değerlendirmeler", Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, İstanbul, Legal, 2017


Creative Commons License

YAĞCI K.

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 90'INCI YILINDA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN TARTIŞMALAR (ERGUN KÖTELİ ANISINA), İstanbul, Turkey, 21 November 2016, vol.9, no.21, pp.162-181

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 9
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.162-181
  • Istanbul University Affiliated: Yes