Intraosseous Hemangioma in Mandible: a Rare Case Report


Creative Commons License

Ertürk A. F., Atapek M. M., Özcan İ., Soluk Tekkeşin M.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.509-512, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Hemangiomas are usually vascular anomalies that develop rapidly during the first months of life in infancy and then progress slowly for 5-6 years. 41-year-old male patient applied to our clinic for the prosthetic completion of missing teeth. Panoramic radiograph taken from the patient showed unilocular radiolucent lesion with regular limited, localized radiopacities extending from the root of tooth 33 to the distal root of tooth 37 The patient was referred to the department of oral, dental and maxillofacial surgery. The aim of this case report is to contribute to the literature.

 Hemanjiyomlar genellikle bebeklik döneminde ortaya çıkan yaşamın ilk aylarında hızla büyüyen ve sonrasında 5-6 yıl daha yavaş ilerleyen vasküler anomalilerdir. 41 yaşında erkek hasta eksik dişlerin protetik olarak tamamlanması amacıyla kliniğimize başvurmuştur. Hastadan alınan panoramik radyografide 33 nolu dişin kökünden 37 nolu dişin distal köküne uzanım gösteren düzenli sınırlı, yer yer radyoopasitelerin izlendiği uniloküler radyolusent lezyon görülmüştür Hasta, Ağız, diş ve çene cerrahisi ana bilim dalına yönlendirilmiştir Bu olgu sunumunun amacı literatüre katkı sağlamaktır.