Beykoz'un Nüfus Özellikleri


Yaman Kocadağlı A.

Beykoz 2019 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.441-470

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.441-470

Abstract

Araştırmamızda Beykoz nüfusunun gelişim seyri, mekânsal dağılış dokusu, nüfusun nitelikleri ve geleceğe yönelik nüfus tahminleri ele alınmıştır. Bir yerleşim biriminin nüfusu, o yerleşim biriminin toplumsal tarihinin belirgin süreçlerini yansıtır. Beykoz nüfusunun gelişim seyri ve niteliklerinde meydana gelen değişiklikler de, bizlere dönemlerin sosyo-ekonomik şartları ve bunun nüfusa yansıması noktasında önemli bilgiler sunmaktadır. Nüfus, bir yerleşim biriminin geleceğinin planlanmasında o yerleşim biriminin sahip olduğu toplumsal kaynaklarının da sınırını çizmektedir. Bu nedenle nüfusun geçmiş eğilimleri, günümüzdeki özellikleri ve gelecekteki durumu hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.  

Araştırmamızda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanılmış olup birçok alanda etkin bir araç olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) metodolojisi kullanılmıştır. Veri tabanı ve data yapısının oluşturulmasında ArcMap 10.3 yazılımından; nüfus tahminlerini elde etmede ise MATLAB 2017 programından faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nüfus, Şehirleşme, Göç, Mekânsal Analiz, Beykoz