Üniversiteli Gençlerin Çalışma Koşulları Tercihlerinin Konjoint Analizi İle Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama


Yücel L.

EYI 2020, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma üniversiteli gençlerin, mezun olduktan sonra çalışmak istedikleri ideal koşulların belirlenmesi amacıyla konjoint analizi uygulanarak yapılmıştır. Çalışmaya konu olan değişkenler; yurt içi veya yurt dışında çalışma tercihi, çalışma ortamı, gelir düzeyi ve çalışma zamanı olarak tespit edilmiştir. Çalışma ortamı, ofis veya saha çalışması kategorilerinden oluşmaktadır. Gelir düzeyi genellikle düşük – orta - yüksek şeklinde ele alınmasına rağmen, hiç kimsenin düşük gelire razı olmayacağı düşünülerek sadece orta ve yüksek gelir düzeyleri tercih kategorisine konulmuştur. Çalışma saatleri ise, tam zamanlı ve esnek çalışma saatleri şeklinde iki kategoriden oluşmaktadır. Konjoint analizinde değişkenlerin kategori sayılarının artması, ideal kombinasyonun tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Çünkü olası kombinasyonların sayısı çarpan etkisiyle artmaktadır. Bu nedenle araştırılacak konunun en sade fakat kapsayıcı bir biçimde ele alınması gerekmektedir. 500 kişi ile yüzyüze anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda üniversiteli gençlerin tercih ettikleri ideal çalışma koşulları kombinasyonu; yurt dışında – yüksek gelirli – ofiste ve tam zamanlı olarak bulunmuştur.