Kız mı Oğlan mı? Tıbbi, Etik ve Hukuki Yönleri ile Cinsiyet Gelişim Bozukluğu


Metin S.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, vol.29, no.3, pp.435-442, 2021 (Peer-Reviewed Journal)