Arteriovenöz Malformasyon (AVM) içinde gelişen Papiller Endotelyal Hiperplazi (PEH): Olgu Sunumu ve Kaynak Derlemesi.


Aksakallı F. N. , Kocaelli H. , Apaydın A. , Alatlı F. C.

Oral Cerrahi Derneği’nin VI., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 23 - 28 May 2004, no.25, pp.74

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.74