Rehabilitation of Severely Atrophic Jaws Using Subperiosteal Implants: A Case Report


Açıkgöz M. M., Gülener F., Öngül D., Ak G.

29th TAOMS International Scientific Congress, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2022, pp.166

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.166
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: The use of subperiosteal implants is becoming widespread in severely atrophic jaws formed due to various reasons. These implants are an alternative for patients who want fixed prosthesis in cases where traditional bone implants cannot be applied. The DICOM data obtained from the patients are transferred to the design program and the they are printed on CAD-CAM devices. Although applications are more common in the maxilla, subperiosteal implants can also be used as an alternative to short implants and advanced surgical methods, especially in cases of vertical bone loss in the posterior region of the mandible.

Case: We present the rehabilitation with fixed restorations of 58-year-old female patient with diabetes mellitus by using 4 subperiosteal implants. Custom made subperiosteal implants were fixed under general anesthesia in our patient who had severe bone atrophy in the horizontal direction of the maxilla and in the vertical direction of the posterior regions of the mandible. Prosthetic treatment was started immediately after the operation and the prosthetic procedures were completed within 10 days and permanent loading was performed.

Conclusion: Custom made subperiosteal implants are one of the advanced surgical options for the fixed restoration of severely atrophic jaws caused by tooth extraction, cyst, trauma, oncological surgery, periodontal disorders. Although the biggest disadvantage of the system is the high cost, it remains up-to-date as a treatment option that patients can use for many years in cases where intraosseous implants cannot be made. 

Giriş: Çeşitli sebeplerle oluşmuş ileri derecede atrofik çenelerde kişiye özgü tasarlanan ve uygulanan subperiosteal implantların kullanımı artmaktadır. Bu implantlar geleneksel kemiçi implantların uygulanamadığı durumlarda sabit protez isteyen hastalar için alternatif bir tedavi olma özelliği taşımaktadır. Hastalardan elde edilen tomografi verileri DICOM formatında tasarım programına aktarılmakta ve burada tasarlanan subperiosteal implantlar CAD-CAM cihazlarında yazdırılmaktadır. Üst çenede uygulamalar daha yaygın olsa da özellikle alt çene posterior bölgede mevcut dikey kemik kayıplarında, kısa implantlar ve ileri cerrahi yöntemlere alternatif olarak subperiosteal implantlar da kullanılabilmektedir.

Vaka: Bu vaka raporumuzda 58 yaşında diyabet rahatsızlığı bulunan kadın hastamızın 4 adet subperiosteal implant kullanılarak sabit restorasyonlar ile rehabilitasyonu sunulmaktadır. Üst çenede horizontal yönde, alt çenenin de posterior bölgelerinde vertikal yönde ileri derecede kemik atrofisi olan hastamıza, kişiye özgü üretilen subperiosteal implantlar genel anestezi altında fikse edilmiştir. Protetik tedavisine operasyondan hemen sonra başlanmış ve protetik işlemler 10 gün içerisinde tamamlanarak daimî yükleme yapılmıştır.

Sonuç: Kişiye özgü üretilen subperiosteal implantlar diş çekimi, kist, travma, onkolojik cerrahi, periodontal rahatsızlıklar gibi sebeplerle oluşmuş ileri derece atrofik çenelerin sabit restorasyonu için ileri cerrahi seçeneklerinden biridir. Sistemin en büyük dezavantajı yüksek maliyet olsa da kemikiçi implantların yapılamadığı durumlarda hastaların uzun yıllar sabit bir şekilde kullanabilecekleri bir tedavi seçeneği olarak güncelliğini korumaktadır.