Albert Busch/Oliver Stenschke: Germanistische Linguistik, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2008 (Kitap Tanıtımı)


KONUKMAN B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.1, pp.93-95, 2009 (Peer-Reviewed Journal)