Istanbul’s Water Management Risks


Creative Commons License

Turoğlu H.

1ST ISTANBUL INTERNATIONAL GEOGRAPHY CONGRESS, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.535-547

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.26650/pb/ps12.2019.002.052
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.535-547
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The accurate estimation of water demand and the continuous review of the water supply are the most critical aspects of all water management plans. This

study investigates the components of Istanbul’s water management plan and will identify potential issues in the underlying assumptions. Trend analysis’

will explain the variance of the actual water supply water potential versus currently estimated and allow for better water supply predictions. As with many

other of the world’s megacitys, Istanbul’s water management strategies are complicated by the difficulty to accurately estimate future water demand. Rapid

and unmanaged population increases, water consumption of unrecorded economic activities are important uncertainties in estimating Istanbul’s annual

water demand. Furthermore, year over year changes in precipitation and temperature values also have had a direct effect on Istanbul’s water potential.

Trend analyses of these data from the Sarıyer (17061) and Florya (17636) Meteorological Stations between 1950-2015 clearly show the impacts of global

climate change in terms of temperature increases and decrease of precipitation. The Melen Project, bringing water to Istanbul from the Melen river is

considered to be main pillar of Istanbul’s water management plans. Unfortunately, the negative effects of climate change are also manifesting themselves

negatively on the water potential of Melen Stream and thus Istanbul’s water supply. Data presented in this study shows a steady increase in the addressbased

population of water subscribers and the annual amount of water provided to Istanbul. The trends clearly indicate that the need for water will

continue to increase year over year. On the other hand, the analysis of the supply data, according to the data the Sarıyer and Florya Meteorological stations,

indicate that the water potential of Istanbul is steadily decreasing. The data presented shows that it is doubtful that the Melen Project can be the only

solution to an upcoming water shortage in Istanbul and that the water management plan must be updated.

Su yönetimi planlarında, su talebi ve su potansiyeli tespit ve tahminlerinin doğru olarak yapılması çok önemli bir konudur. Bu çalışmada; İstanbul’un su

talebi ve su potansiyeli konularının bileşenleri ana hatları ile ele alınarak, eğilim analizlerine dayanan su yönetimi amaçlı öngörülerin yapılması hedeflenmiştir.

İstanbul, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli megaşehirlerinden biridir. Megeşehirlerin yapısal özellikleri ve farklılıkları nedeni ile su yönetimi

stratejileri daha karmaşık problemlere sahiptir. İstanbul için de geçerli olan, bu problemlerden biri megaşehirlerin yıllık su ihtiyacının doğru olarak tahmin

edilme zorluğudur. Hızlı ve kontrol edilemez nüfus değişkenliği, kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin su tüketimi İstanbul’un yıllık su talebinin tahmin

edilmesindeki önemli belirsizliklerdir. Yağış ve sıcaklık değerlerinin yıllık değişim özellikleri de İstanbul’un su potansiyeli üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.

Sarıyer (17061) ve Florya (17636) Meteoroloji İstasyonlarının 1950-2015 yıllarına ait sıcaklık ve yağış rasat verileri, bu verilerin eğilim analizleri; küresel iklim

değişikliğinin İstanbul’daki etkilerini açıkça göstermektedir. Melen Çayı Projesi, İstanbul’un su yönetimi planlarında bir çözüm projesi olarak kabul

edilmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri Melen Çayı su potansiyeli üzerinde de görülmektedir. Analiz sonuçları; İstanbul’un adrese dayalı nüfusu,

su abonesi sayısı ve İstanbul’a verilen yıllık su miktarı dikkate alındığında suya olan ihtiyacın gelecek her yıl artarak devam edeceğini göstermektedir. Buna

karşın, Sarıyer ve Florya Meteoroloji istasyonu verilerine göre yağış ve sıcaklıklardaki değişiklikler; İstanbul’un su potansiyelinde gelecek her yıl azalma

olacağına işaret etmektedir. Melen Projesinin ise İstanbul’un olası su sıkıntısına çözüm olması şüpheli görünmektedir.