Use of Translation Style Guides in Translation Education


Canım S.

Rumelise 2022, 14 - 15 May 2022, pp.69

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.69
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Biçem kılavuzu içerik geliştirirken başvurulacak standartları, ilkeleri içeren kılavuz şeklinde tanımlanabilir. Bu kılavuzlar çeviri endüstri sinde tutarlı ve müşteri beklentilerine uygun çeviri yapmak için kullanılır. Endüstride çevirmenlerden biçem kılavuzu kullanarak çeviri yapmaları, biçem kılavuzu hazırlamaları ve biçem kılavuzlarını güncellemeleri beklenir. Çeviri eğitim programlarında da bu uygulamaların simülasyonu çeşitli şekillerde yapılabilir. Öğrencilerden hazır bir biçem kılavuzuyla çeviri yapmaları, redaksiyon yapmaları, kılavuzu güncellemeleri veya sıfırdan bir biçem kılavuzu hazırlamaları istenebilir. Bu yolla öğrenciler sadece çe viri endüstrisinde değil, profesyonel hayatta ve özel hayatlarında ihtiyaç duydukları etkili iletişim becerisini geliştirebilirler. Bu çalışmada etkili iletişim, gönderenin mesajını, hedeflediği alıcıya net ve kısa bir biçimde aktardığı, alıcının ise dikka tle dinlediği/okuduğu ve gerektiğinde sorular sorarak algısını netleştirdiği iletişim şekli olarak tanımlanmıştır. Biçem kılavuzu yazan ve güncelleyen bir çevirmen adayı, bir çeviri görevinin yapılışında dikkat edilmesi gereken kuralları varsayıma yer bıra kmayacak şekilde açık, net, kısa ve yalın bir dille ifade etme deneyimi kazanır. Biçem kılavuzuyla çalışan bir aday ise kılavuzda yer alan kuralları anlamaya çabalar, bunlara uygun çalışır ve işbirliği yapma hedefiyle, anlamadığı kuralları netleştirmek içi n kılavuzu sunanı sorularıyla yönlendirip ihtiyaç duyduğu bilgiyi almaya çalışır. Çeviri eğitim programlarının hedefinin etkili iletişim kurabilen uzmanlar yetiştirmek olduğu dikkate alındığında, derslerde biçem kılavuzu kullanımı bunun sağlanmasında olduk ça pratik ve faydalı bir araçtır. Bu bildirinin amacı biçem kılavuzlarının etkili iletişim becerisini geliştirmedeki rolünü ortaya koymak ve ardından biçem kılavuzlarının çeviri eğitimi programlarında bir eğitim materyali olarak nasıl kullanılabileceği kon usunda önerilerde bulunmaktır. Bu çalışmanın, biçem kılavuzlarını eğitim müfredatlarına dâhil eden ve etmeyi düşünen eğitimcilere faydalı olması umut edilmektedir.