İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Güneş Dönüşüm Projesi (Gündön): Gözlem ve Değerlendirme Sistemlerinin Yenilenmesi, Arşivin Sayısallaştırılması


Başal M., Çakmak H., Bostancı Güver Z. F.

XV. ULUSAL ASTRONOMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 August - 01 September 2006, pp.967

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.967
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi’nde 12cm ve 13cm açıklıklı mercekli teleskoplarla 1945 yılında başlatılan düşük uzaysal ayırmalı Güneş gözlem ve çizimleri geçmişte zaman zaman yapılan küçük tadilâtlarla hâlen devam ettirilmekte olup, günümüzde bu çalışmalara yeni bir yön verme ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla düşünülen kapsamlı bir proje çerçevesinde;

- Eş aletsel koşullu tam disk fotosferik ve kromosferik CCD görüntüleme,

- Geliştirilen RDS yazılımı ile bilgisayarlı gözlem ve indirgeme,

- Gözlemsel, hesapsal ve istatistiki veri ve görüntülerin web tabanlı günlük yayımı,

- Mevcut fotografik ve çizimsel Güneş arşivinin sayısallaştırılması ve web sunumu,

- RDS ile otomatik tâkip ve değerlendirme sâyesinde çizimsel ve hesapsal hataların asgariye indirilmesi,

- Verileri saklama ve erişim kolaylığı,

- Sarf malzemelerinin azaltılması ve klâsik değerlendirme işlemlerinin ortadan kaldırılmasıyla önemli kaynak ve zaman tasarrufu,

- Çok daha zengin ve esnek bir veri tabanı ile çalışmaları çok daha verimli bir şekilde değerlendirme ve sunum imkânı,

- Çevrimsel Güneş aktivitesi verilerinin yıllık makaleler hâlinde değerlendirilmesi gibi önemli adımlar hedeflenmekte olup, bunlardan bazıları hâlihazırda gerçekleştirilmiş

bulunmaktadır. Proje, içeriğindeki donanımsal ve yazılımsal iyileştirmelerin tamamıyla işlevsellestirilmesi durumunda, görsel gözlem, çizim ve fotoğraflamadan ibaret mevcut sistemi bütünüyle değiştirecek mahiyettedir. Tasarımlara bir bütün hâlinde işlerlik kazandırılacak hedef tarih olarak bir sonraki UAT seçilmiştir.