Interpreting within the European Qualifications Framework: Turkish Experience with the New National Standards


Creative Commons License

Özkaya Marangoz E.

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, vol.1, no.9, pp.55-68, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Yaşam Boyu Öğrenime yönelik Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi yöner- gelerinin uygulama süreci Türkiye’ de 2013 yılının Ocak ayında başladı. Bu sistem temel alınarak ilgili paydaşların katılımıyla Türkiye Çevirmen Meslek Standardı taslağı hazırlandı. Bu meslek standardı, gelecekte mey- dana getirilecek Yeterliliklerin temelini oluşturacak nitelikte bir belge. Tas- lak standardın oluşturulması meslekte profesyonelleşme ve kurumsallığın sağlanmasına giden yolda önemli bir kilometre taşı ancak titizlikle üzerine eğilinmesi gereken birkaç factor bulunmakta. Bu konulardan biri de, yazılı ve sözlü çevirinin aynı standart tarafından temsil edilip edilemeyeceği ve bunun hangi dereceye kadar başarılabileceği sorusu. Bu makale Türkiye’ de standart yazım sürecini kısaca inceleyerek yazılı ve sözlü çevirinin örtü- şen ve farklılaşan yönlerini betimleyici ve açıklayıcı bir yöntem izleyerek inceleyecek ve bu sorulara yanıt arayacaktır.

Anahtar sözcükler: Mesleki yeterlikler, yazılı çeviri, sözlü çeviri, mesleki yeterlikler çerçevesi, mesleki standartlar