19. Yüzyıldan Günümüze İstanbul Yollarının Değişimi The Change Of Istanbul Streets From The 19th Century To The Present,


KAHRAMAN M.

, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.1, no.60, pp.346-354, 2019 (Peer-Reviewed Journal)