Juvenı̇l mı̇yoklonı̇k epı̇lepsı̇’de ARAS ve post talamus’un fonksı̇yonel bağlantısallıklarındakı̇ değı̇şı̇mler ve fotosensı̇tı̇vı̇te ı̇le ı̇lı̇şkı̇sı̇: dı̇nlenı̇m durumu-fMRG çalışması


UR ÖZÇELİK E., KURT E., ŞİRİN İNAN N. G., ERYÜREK K., ULAŞOĞLU YILDIZ Ç., HARI E., ...More

56. Ulusal Nöroloji Kongresi, 28 November - 02 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Istanbul University Affiliated: Yes