Bir “Filozof” Olarak Sirâceddin el-Urmevî (ö. 682/1283): Letâifü’l-hikme Bağlamında Bir Tahlil Denemesi


KAYA M. C.

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, no.33, pp.1-45, 2012 (Peer-Reviewed Journal)