Osmanlı Dönemi Botanik Ressamlığı ile Günümüz Sanat, Tasarım ve Bilimsel Resimlemeye Yansımaları


Creative Commons License

Ayçe M. T., Turan E., Yılmaz İ.

Premium E-Journal of Social Sciences, vol.7, no.33, pp.947-969, 2023 (Peer-Reviewed Journal)