The effect of anesthetic technique on operating room usage time in elective cesarean section: Spinal or general? Elektif sezaryen ameliyatlarında anestezi seçiminin ameliyat odası kullanım süresine etkisi: Spinal mi genel mi?


Creative Commons License

Sungur M., Havas F., Karadeniz M., Acar U., Altun D., Seyhan T. Ö.

Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, vol.40, pp.136-143, 2012 (Scopus) identifier