Güçlü Zayıf Yöntemi İle Proje Değerlendirme İçin Alternatif Bir Ölçek Önerisi: KOSGEB Örneği


Yıldırım B. F.

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.38, pp.745-765, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 38
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.35408/comuybd.589622
  • Title of Journal : Yönetim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.745-765

Abstract

Günümüzde gerek kamu gerekse özel sektör, öncelikli plan ve hedeflerine ulaşmak için proje çağrıları yoluyla dış paydaşlara fon sağlamaktadır. Maliyetleri hesaplanmış ve bütçelenmiş bu projelere sağlanan fonların amaçlara uygun olarak sonuçlanacağından emin olmak için kurum ve kuruluşların proje değerlendirme süreçlerini doğru bir şekilde yürütmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada KOSGEB tarafından sağlanan destek programları incelenmiş ve Güçlü Zayıf Yöntemi kullanılarak bir destek programının puanlama tablosu uzman görüşü alınarak ağırlıklandırılmıştır. Çalışma sonucunda, proje değerlendirme sürecindeki en önemli kriterin Yatırım Projesinin Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi kriteri ve Yatırım Alanının Fiziksel ve Yapı Yeterliliğinin en zayıf kriter olarak belirlenmiştir. Elde edilen ağırlık değerleri kullanılarak yeni bir puanlama ölçeği önerilmiş ve mevcut puan tablosu ile karşılaştırılmıştır.