İstanbul'da Meydana Gelen Sel ve Taşkınlar


Creative Commons License

TUROĞLU H.

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Ekinci D., Editor, Babil Basım, İstanbul, pp.411-430, 2011

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2011
  • Publisher: Babil Basım
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.411-430
  • Editors: Ekinci D., Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Since last few decate, urbanization has increasingly changed both the landuse and the natural slope conditions of surface in Istanbul and close vicinity. This development has changed the natural flow accumulation and flow direction. Flashfloods and floods caused by mistaken urban plannining and applications are natural results in Istanbul. The results of analysis that Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Technologies had been used, was clearly pointed out the preventive character of constructions on natural flow İstanbul. Projects prevention and mitigations of fashfloods and floods causing the urbanizations  are needed. The basic approach of this projects should not become to prevent, to limit, to canalize the surface flow. On the contrary, Projects which are facilitating the natural flow and preventing the formation of a large water body has to be done.

Son bir kaç on yıldan bu yana, İstanbul ve yakın çevresinde artarak meydana gelen şehirleşme hem arazi kullanımının ve hem de doğal eğim koşullarının değişmesine neden olmuştur. Bu değişiklik doğal akım birikimini ve akım yönlerini değiştirmiştir. Yapılaşmaların neden olduğu bu sel ve taşkınlar hatalı şehirleşme planlamasının ve uygulamasının doğal bir sonucudur. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UZAL) Teknolojileri kullanılarak yapılan analizler yapılaşmaların doğal akımı engelleyici karakterini açıkça göstermektedir. Şehirleşmenin neden olduğu sel ve taşkınlardan korunma ve zarar azaltma hedefli projelere ihtiyaç vardır. Bu projelerdeki temel yaklaşım; yüzeysel akışı engellemek, sınırlandırmak, yönlendirmek olmamalıdır. Aksine; doğal akışı kolaylaştıran, büyük su kütlesinin oluşmasını önleyici projelerin yapılması gerekmektedir.