İkale Sözleşmeleri


ERÇİN F.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını Prof.Dr. Zahit İmre'ye Armağan, vol.1, pp.125-138, 2009 (Peer-Reviewed Journal)