Açıklamalı ve İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu (Vergi Yargılaması ile Birlikte) - (Çok yazarlı eser. Vergi hukukuna ilişkin kısımları Prof. Dr. İrfan Barlass ile beraber)


Barlass T. İ. , Berk K. , Arat N., Sayhan Ş., Bardakçı M. A. , Gümüşkaya G. , ...More

Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık
  • City: İstanbul