Preliminary Assessment On Environmental Changes In The Lake Van Region (Turkey): Palynological Implications Derived From Sediments of Kadim Dam Lake


Creative Commons License

TUROĞLU H., Caner H.

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Ekinci D., Editor, Babil Basım, İstanbul, pp.431-444, 2011

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2011
  • Publisher: Babil Basım
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.431-444
  • Editors: Ekinci D., Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Kadim dam constructed in a natural bowl or ancient lake is one of the old water reservoirs in the Lake Van region (Turkey). For pollen and dating analysis, four samples in different depth of lake sediment layer from lowest to surface have been taken by drilling. The samples were subsequently analyzed using sedimentological and palynological methods and dated with the 14C dating methodology. The all new data of this study were compared with previous studies in the area. The results have indicated both changes of the regional climate regime and changes of the vegetation in study area. The analysis results of two samples, at 19,230 yr Befor Present (BP) and at15,070 yr BP, show cold and dry climate, with steppe vegetation in eastern Lake Van. The third sample re-cords has been indicated the climate changing to more moisture and steppe-forests at 6,700 14C yrBP in study area. Records of last sample, at 4,00014C yr BP show that steppe-forests and dominated human activity on region vegetation.

Doğal bir çukurluk veya eski bir göl çanağı içindeinşaa edilen Kadim barajı Van Gölü (Türkiye) bölgesindeki en eski su rezervaurlarından biridir. Polen vetarihleme analizi için, göl sedimentlerinin en altındanüste doğru, farklı derinliklerden, karotlu sondaj iledört örnek alınmıştır. Örnekler; sedimantolojik, palinolojik analizleri yapılarak, 14C yöntemi ile tarihlendirilmiştir. Ayrıca bu çalışma ile elde edilen yeni veriler bölgede yapılmış önceki çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, çalışma sahasındabölgesel iklim rejimi ve bitki örtüsündeki değişiklikleri göstermektedir. Analizleri yapılan iki örnek, VanGölü doğusunda (Günümüz Öncesi) GÖ 19,23014C yıl ve GÖ 15,070 14C yıl dönemlerinde soğuk ve kurak iklim koşullarındaki step bitki örtüsünü göstermektedir. GÖ 6,700 14C yıl olarak tarihlenenüçüncü örnek analiz sonuçları, çalışma sahasındanemli iklim koşulları altındaki step-ormanlarını, iklimdeğişikliğini işaret etmektedir. GÖ 4,000 14C yılınatarihlenen son örneğe ait analiz sonuçları step ormanlarını ve bölgenin bitki örtüsü özellikleri üzerindeki insan etkisini göstermektedir.