Beyana Çağrı Mektubu Uygulamasına Yönelik Sorunsallar


Ateşağaoğlu E., Yılmaz R.

Research Journal of Public Finance, vol.6, no.1, pp.1-17, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Research Journal of Public Finance
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1-17
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Vergi idaresinin, yıllık gelir vergisi mükellefi olup bildirimde bulunma zorunluluğu olmayanlar ile veraset ve intikal vergisi beyannamelerini süresinde vermeyenlere beyana çağrı mektubu gönderebildiği görülmektedir. Vergi Dairesi İşlem Yönergesi’nde yer alması sebebiyle yasal bir dayanağı olmayan bu uygulamayla hem vergi idaresinin iş yükünün hafifletilmesi hem de beyannamesini vermeyen mükellefler uyarılarak kamu gelirinin erkenden tahsil edilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu uygulamaya dair pekçok sorun ortaya çıkmakta ve böylece konu tartışılır hale gelmektedir. Çalışmamızda söz konusu tartışmalar yargı kararları ve idarenin uygulamaları göz önünde tutularak ele alınmaktadır. Bu bağlamda, vergi mükelleflerinin konuyla ilgili yaşayacakları ilk problem, gönderilen mektubun yasal dayanağını bulamamaktan kaynaklı olarak bu yazıya karşı gerçekleştirecekleri hareketin veya hareketsizliğin karşılığını öngörememektir. İdarenin beyana çağrı mektubu uygulamasında ortak bir uygulamaya varmamış olması da mükellef haklarını ihlal eder niteliktedir. Söz konusu bulgular ışığı nda, beyana çağrı mektubunun yasal zemine kavuşturulmasının, hem erişilebilirlik sorununa hem de idarenin uygulama farklılığı sorununa çözüm olacağı sonucuna varılmıştır.