Bir hizmet işletmesinin kuruluş yeri seçiminde bulanık TOPSIS yönteminin kullanımı


Küçük Çırpın B., Çakır Esen T. E.

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.18-33, 2022 (Peer-Reviewed Journal)