İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve Davayı Kabul


Yasin M.

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.149-184, 2004 (Peer-Reviewed Journal)