Mikrosferofakili bir olguda laser iridotomi sonuçları


Creative Commons License

Oğurel M. B., Altınkurt E., Bayraktar Ş.

TOD 52. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 18 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

[PS-891]

Mikrosferofakili bir olguda laser iridotomi sonuçları

Mehmet Bedii Oğurel, Şerife Bayraktar, Emre Altınkurt, Belgin İzgi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

8 yaşında kadın hasta az görme şikâyetiyle tarafımıza başvurmuştu. Dış merkezde 6 ay önce glokom tanısı almış, medikal tedavi başlanmış fakat 1 ay kullanıp ilaçlarını bırakmıştı. Özgeçmişinde herhangi bir özelliği olmayan hastanın soy geçmişinde ise dedede glokom öyküsü mevcuttu. Hastanın yapılan otorefraktometre ölçümünde sağ gözde -13.00(155 ̊ -2.75) sol gözde ise -15.00(40 ̊-1.50) refraksiyon kusuru vardı. Hastanın yapılan oftalmolojik muayenesinde tashihle en iyi düzeltilmiş görme keskinliği sağ ve sol gözde 0.4 seviyesindeydi. Biomikroskobik muayenesinde sağ/sol kornea saydam, ön kamara sığ, iris normal, pupilla yuvarlak, PR+/+ ve lensi saydam ve lensinin normalden daha kalın olduğu öne doğru pupilin içine doğru girdiği görüldü.Hastanın gözü fundus muayenesi için dilate edildiğinde lensinin mikrosferofakik olduğu tespit edildi. Gonyoskopik muayenesinde açının tamama yakın kapalı olduğu ve indentasyon ile ön sineşi bulunmadığı görüldü. Aksiyel uzunluk, lentiküler miyopiyi düşündürecek şekilde sağ gözde 20.91mm, sol gözde 20.94 mm olarak ölçüldü.Hastanın tonopen ile ölçülen göz içi basıncı sağda 40 mm Hg, solda ise 38 mm Hg bulundu. Fundus muayenesinde ise sağ/sol retina normal olup sağ da c/d oranı 0.7,solda ise c/d oranı 0.6 idi.Hastanın santral kornea kalınlığı sağ ve sol gözde 483µ bulundu.Hastanın her iki gözüne periferik laser iridotomi yapılması planlarak yapıldı ve sonrasında sağ GİB 19 mmHg’ya, sol GİB 18 mmHg’te düştü. Hastanın çekilen ön segment OCT’sinde de ön kamara derinliğinin arttığı ve açının rahatladığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: glokom, lentiküler miyopi, laser iridotomi,mikrosferofaki