Effects of the Mayor Qualification and the Political Budget Cycle on the Financial Performance of Local Governments


Creative Commons License

SALMAN C., KAHVECİ M.

Amme Idaresi Dergisi, vol.54, no.3, pp.85-118, 2021 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 54 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Amme Idaresi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Business Source Elite, Business Source Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.85-118
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

: Due to the establishment of a new public administration understanding in the international environment, particularly in the USA and the Anglo-Saxon world, a highly comprehensive literature had been accumulated on measuring the individual and institutional performances in the public sector. Recently, there have been also a proliferation of the empirical studies that were testing these theoretical assumptions in different regions and countries. Even though the literature on the local governments and local government budgeting in Turkey is substantially advanced and comprehensive, since the legislation of the No: 5018 Law on the performance administration in the public administration the number of the empirical works on the performance indicators of local governments had been quite limited. This work, starting from this void, aims to test two hypotheses on Turkish case. Firstly, what is the impact of the qualifications of the mayors (education, experience) and the support that the mayor possesses on the budgetary performance of the municipality? Secondly, through following the political budget cycle literature, do the mayors in Turkey opts for policy changes for maximising votes before elections. In order to test these two hypotheses a comprehensive data set was established taking into consideration 81 metropolitan municipalities between 2012-2020. Our findings demonstrate, there was not a meaningful relation between the mayors’ qualifications and institutional performances. Nevertheless, there is an important impact of the effect of the year before the local elections and the central government support on the balance of the municipality budget. Therefore, this work, can make a substantial contribution to the literature through the extensive data and findings that it presents.

 

Keywords: New Public Management, Local Governments, Mayor,  Political Budget Cycle, Financial Performance

Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Anglo Sakson coğrafyası olmak üzere uluslararası alanda son çeyrek yüzyıldır yeni kamu yönetimi anlayışının yerleşmesiyle kamu sektöründe bireysel ve kurumsal performansı ölçmeye yönelik oldukça kapsamlı bir literatür birikmiştir. Son yıllarda bu kuramsal çalışmaların çeşitli bölge ve ülkelerde sınandığı ampirik araştırmalar da artmaya başlamıştır. Türkiye’de yerel yönetimler ve yerel yönetim maliyesine ilişkin literatür oldukça gelişmiş ve kapsamlı olmakla beraber, kamu yönetiminde performans yönetimine geçişi yasalaştıran 5018 sayılı Kanun (2013)’dan itibaren geçen yaklaşık 20 yılda yerel yönetimlerin performans göstergelerine dair ampirik çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışma, söz konusu boşluktan hareketle, iki temel hipotezi Türkiye örneğinde test etmeyi amaçlıyor: Birincisi, belediye başkanının sahip olduğu nitelikler (eğitim ve iş, deneyimi) ile politik destek belediyenin mali performansını etkilemektedir. Politik bütçe döngüsü literatüründen hareketle ikinci hipotez, Türkiye’de belediye başkanları seçim öncesi oy maksimizasyonu için harcama ve politika tercihlerinde bir değişikliğe gitmektedir. Bu iki hipotezi test etmek üzere Türkiye’nin 81 il belediyesi esas alınarak 2012-2020 yıllarına ilişkin kapsamlı bir veri seti oluşturulmuştur. Araştırma sonuçları, belediye başkanı niteliğinin kurumsal performansa etkisine dair tezlerin Türkiye örneğinde anlamlı karşılığı olmadığını göstermektedir. Fakat belediyelerin bütçe dengesi üzerinde seçim öncesi yıl etkisi ve merkezi yönetim desteği önemlidir. Çalışmamız; veri seti, kapsamı ve bulgularıyla alana katkı sunmaya adaydır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Belediye Başkanı, Politik Bütçe Döngüsü, Mali Performans