Sosyal Sorumlu Yatırım Fonları ve Performans Özellikleri


AYTÜRK Y., YANIK S., TURAN İÇKE B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.109-134, 2010 (Peer-Reviewed Journal)