Enkapsüle periton sklerozu modelinde Aloe vera’nın periton morfolojisi ve fonksiyonları üzerine etkisi


Creative Commons License

Bozkurt D., Hür E., Purçlutepe Ö., Sipahi S., Ülküden B., Garip A., ...More

Türkiye Klinikleri J. Nephrol-Special Topics, vol.3, no.3, pp.95-99, 2010 (Peer-Reviewed Journal)