TÜRKÇEDEN RUMENCEYE GEÇEN KELİMELERİN FONO-SEMANTİK BAŞKALAŞMASI


Creative Commons License

Budu M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.53, no.53, pp.1-18, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tarih boyunca Türk ve Rumen toplumları arasında görülen ekonomik, sosyal, politik ve kültürel etkileşim sırasında Rumenceye geçen Türkçe kelimelerde bir kısım ses ve anlam değişiklikleri görülmektedir. Bu alıntı kelimelerin anlam ve ses değişikliği sonucunda fono-semantik başkalaşma dediğimiz olay meydana gelmektedir. Bu çalışmada ele alınan örneklerin hangi ses olayları neticesinde fono-semantik başkalaşmaya uğradıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.