SINIF OLGUSU KAPSAMINDA SINIF BİLİNCİ VE AĞ TOPLUMUNDA PREKARYA SINIFININ KATILIMCI KÜLTÜRDE TEMSİLİ: “OFİSSİZLER” PLATFORMU ÖZELİNDE FREELANCE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Karaöz Ç., Tandaçgüneş Kahraman N.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E- Dergisi, no.14, pp.88-115, 2020 (Peer-Reviewed Journal)