Pharmacognostic research on hypericum perforatum samples sold by herbalists in Istanbul ISTANBUL AKTARLARINDA SATILAN HYPERICUM PERFORATUM ÖRNEKLERININ FARMAKOGNOZIK AÇIDAN INCELENMESI


Tavli Ö. F., Hazman Ö., Büyükben A., Yılmaz F. N., Özbek Çelik B., Eroğlu Özkan E.

Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, vol.44, pp.265-280, 2020 (Scopus) identifier