Gelirin Kavranmasında Net Artış Kuramına Geçiş


Barlass T. İ.

İstanbul Barosu - Av. Memet Kaya Vergi Hukuku Paneli-I Yeni Normalde "Yeni" Çözümler: Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler, İstanbul, Turkey, 28 January 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey