TÜRKÇEDEN RUSÇAYA GEÇEN KELİMELERİN FONO-MORFO-SEMANTİK BAŞKALAŞMASI


Creative Commons License

Budu M.

Yeni Türkiye Dergisi/ Türk Dili Özel Sayısı, vol.2, no.100, pp.267-282, 2018 (Peer-Reviewed Journal)