“The Vocabulary of Prayers and Maledictions in the Dialects of Ahıska and Ardahan”


Creative Commons License

Mustafaoğlu R., Yucak F.

IV. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2020, vol.1, no.1, pp.93-94

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93-94
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Prayers and maledictions have an important place in the Turkish culture. In this context, there are many prayers and maledictions that reflect the material and spiritual culture of the Turks. Prayers and maledictions are phrasal expression. They bear the stamp of the societies' emotional status, lifestyles and beliefs. In this study, the prayers and maledictions in the Ahiska and Ardahan dialects were compiled and compared, the vocabulary of the dialects were presented. Examples, maledictions: "kakalların töküle", "yiyen öle", "karaltın kaha", "muradın karala", "gorbagor olasın", "yüzen hesret kalem", "derin gedesin"; prayers: "bahtli olasın, ya da hoşbeht olasın", "başa boya çatasın", "yüz yaşa çıhasın ya da yüz yaşın göresin", " gettuğun yerde köklenesin". 

Türk kültüründe dualar(alkışlar) ve beddualar(kargışlar) önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda Türklerin maddi ve manevi kültürünü yansıtan çok sayıda dua ve beddua mevcuttur. Dualar ve beddualar kalıplaşmış sözlerdir. Toplumların duygu durumları, yaşayışları ve inançlarından ipuçları taşırlar. Bu çalışmada Ahıska ve Ardahan ağızlarında yer alan dualar ve beddualar derlenerek karşılaştırılmış ve sözvarlığı ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda aşağıda bir kısmı örnek olarak verilmiş beddualar ve duaları oluşturan kelimelerin kökeni ve ses değişmeleri incelenmiştir. Örnek. beddualar: "kakalların töküle", "yiyen öle", "karaltın kaha", "muradın karala", "gorbagor olasın", "yüzen hesret kalem", "derin gedesin" vb.; Örnek dualar: "bahtli olasın, ya da hoşbeht olasın", "başa boya çatasın", "yüz yaşa çıhasın ya da yüz yaşın göresin", " gettuğun yerde köklenesin" vb.