Özelleştirmeye Yönelik Tutumlar:İşletme İktisadı Enstitüsü Gece Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma


Acar A. C.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.9, no.31, pp.69-80, 1998 (Peer-Reviewed Journal)