Doğal Afetler Olarak Depremlerin Turizm Hareketleri Üzerine Etkisi: Hatay ve Antakya Bölgesine Yönelik Turizminin Değerlendirilmesi,


Muğan Ertuğral S., Tekeli H. N.

INTERNATİONAL SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.9, no.76, pp.4787-4792, 2023 (Peer-Reviewed Journal)