Eski Anadolu Türkçesi Açısından Germiyanlı (Kütahya) Şairlerin Yeri ve Kütahya’daki Yazma Eser Kütüphanelerinin Önemi


Üşenmez E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, pp.2787-2805, 2013 (Peer-Reviewed Journal)