Sinop şehrinin sürdürülebilir kentsel gelişimi için fiziksel planlama yaklaşımı


Creative Commons License

TUROĞLU H.

Sinop İli Değerleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.129-130

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sinop
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.129-130
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Sustainable Urban Development for the City of Sinop through Physical Planning

Certain dates and events within the last 50 years can easily identified as points in time that caused major changes for the city of Sinop.  Changes in economy, social changes and even natural disasters have affected urban functions and created a climate for increased population mobility throughout the city. Rapid urban transformation, triggered by unplanned and unexpected urban developments, has damaged the fundamental structural characteristics of the city and created problems that border on socio-economic trauma.

Today the completion of the Karadeniz Coastal Highway and the inception of the Sinop University are paving the way for even more changes. A structural transformation to a univerisity town and increased tourism activity are imminent based on the latest developments ready to create additional urban chaos. New traumatic unplanned developments and transformations could be avoided by creating a long term urban development master plan based on the principles of Physical Planning. 

The goal of the Physical Planning approach for Sinop should be the protection of natural attractions, historical heritage and cultural values. An urban development plan based on Physical Planning would meet the needs of the population and drive urban development through a long term sustainable plan.

Sinop şehrinin sürdürülebilir kentsel gelişimi için fiziksel planlama yaklaşımı

Sinop şehri için son 50 yıllık dönem esas alındığında, dönüm noktası niteliği taşıyan bazı önemli tarihlerden söz etmek mümkündür. Bu tarihler, sonuçları itibarıyla Sinop şehrini etkileyen ve Sinop şehri için nüfus hareketliliğine de neden olan; ekonomik, sosyal ya da doğa kökenli olaylara dayanan gelişmeler ile ilişkilidir. Bu gelişmelerin tetikleyici olduğu hızlı şehirsel dönüşümün; planlanmış ve hazırlıklı olunan bir şehirsel gelişme olmaması, Sinop şehrinin yapısal özellikleri ve sosyo-ekonomik karakteri üzerinde ciddi travmalara neden olmuş, Sinop şehrinin giderek büyüyen sorunlar yumağı içine girmesini tetiklemiştir.

Sahil yolu inşaatının tamamlanması, Sinop Üniversitesinin kurulması ve Sinop’un üniversite şehri olması yolundaki gelişmeler, Sinop için farklı turizm türlerinin önünün açılması Sinop şehrinin yakın gelecekteki şehirsel gelişmesini yönlendirecek önemli hususlar olarak görünmektedir. Önceki hazırlıksız yakalanılan dönüşümler ve bunların beraberinde gündeme getirdiği sorunların benzerlerinin tekrar yaşanmaması isteniyorsa, Sinop şehri için kapsamlı bir  “Fiziksel Planlama” yapılması ve uygulanması gerekmektedir.   

Sinop şehri için uygulanacak Fiziksel Planlama yaklaşımının kapsamı;  Sinop şehrinin doğal güzellikleri, tarihi mirası, kültürü gibi değerlerinin korunarak, ihtiyaçların karşılanması ve şehirsel gelişimin, sürdürülebilir kullanım stratejileri ile hazırlanmış revize edilmeye ihtiyaç göstermeyen bir planlamayı içermelidir.