Effect of Tax Debt on Partıcıpatıon To Publıc Procurements


Akın Y. N., Oktar S. A.

in: Maliye Araştırmaları 3, Salim Ateş OKTAR,Yasemin TAŞKIN, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1-42, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: On İki Levha Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.1-42
  • Editors: Salim Ateş OKTAR,Yasemin TAŞKIN, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In terms of public procurement, the finalised tax debt has been regulated as a barrier of participation to tenders only in Public Procurement Law no. 4734. The authority to determine the type and amount of finalised tax debt regulated as a proficiency criteria as well, has been given to the Public Procurement Authority with the Law no. 4734. While the Public Procurement Authority uses this legal authority, must obtain appropriate opinion of Revenue Administration. The finalised social security premium debt also has been regulated as a barrier of participation to tenders in Law no. 4734, therefore it is considered that the legislator had the intendment to point out the scope of the tax in a narrow sense with the phrase of finalised tax debt. According to our opinion, tax loss fines, late fee and interests and charges regulated as types of finalised tax debt in General Notification on Public Procurement aren’t not included in the scope of narrow and technical sense of tax debt. For this reason, it is considered that these regulations are contrary to Law no. 4734. In this context, it is recommended to change as a finalised receivable or overdue debt the phrase of finalised tax debt in Law no. 4734. Additionally, regulating the legal consequences of finalised tax debt in all procurement laws in the public procurement legislation will be more appropriate for equity and desired interest in terms of public budget.

Kamu ihaleleri bakımından kesinleşmiş vergi borcu, yalnızca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ihalelere katılım engeli olarak düzenlenmiştir. 4734 sayılı Kanun ile ayrıca bir yeterlik kriteri olarak hükme bağlanan kesinleşmiş vergi borcunun tür ve tutarını belirleme yetkisi, Kamu İhale Kurumuna verilmiştir. 4734 sayılı Kanun’da kesinleşmiş sosyal sigorta prim borcu da ihalelere katılım engeli ve yeterlik kriteri olarak düzenlenmiş olduğu için, kanun koyucunun kesinleşmiş vergi borcu ibaresi ile dar anlamda vergi kapsamını işaret etme amaç ve iradesi taşıdığı düşünülmektedir. Kanaatimize göre, Kamu İhale Genel Tebliği’nde kesinleşmiş vergi borcu türleri olarak düzenlenen vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri ile harçlar, dar ve teknik anlamdaki vergi borcu kapsamında değildir. Bu sebeple, bahsi geçen düzenlemelerin 4734 sayılı Kanun’a aykırı olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 4734 Kanun’da yer alan kesinleşmiş vergi borcu ifadesinin, kesinleşmiş kamu alacağı ya da vadesi geçmiş borçlar şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. İlaveten kesinleşmiş vergi borcu için öngörülen hukukî sonuçların, kamu ihale mevzuatında yer alan tüm ihale kanunlarında hükme bağlanması, hakkaniyete ve kamu bütçesi açısından tesis edilmek istenen menfaate daha uygun olacaktır.