NGC 1664 ve NGC 6939 Açık Kümelerinin Fotometrik ve Astrometrik İncelenmesi


Koç S., Yontan T.

22. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 08 September 2022, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinden (TUG) yapılan NGC 1664 ve NGC 6939 açık kümelerinin CCD {\it UBV} ve {\it Gaia} fotometrik ve astrometrik verileri kullanılarak temel astrofizik parametreleriyle birlikte kinematik ve dinamik yörünge parametreleri hesaplanmıştır. {\it Gaia} Erken Veri Sürümü 3 (EDR3) kataloğundaki astrometrik veriler dikkate alınarak, iki küme alanında bulunan yıldızların üyelik olasılıkları belirlenmiştir. NGC 1664 ve NGC 6939 için $E(B-V)$ renk artıkları, sırasıyla, 0.190$\pm$0.018 ve 0.380$\pm$0.025 kadir hesaplanmıştır. NGC 1664 ve NGC 6939'un fotometrik metal bolluklarının tayininde, iki kümeye üye orta tayf türünden anakol yıldızlarının $UBV$ fotometrik verileri dikkate alınmış olup, \citet{Karaali11}'nin fotometrik metal bolluğu bağıntısı kullanılmıştır. NGC 1664 ve NGC 6939 açık kümelerinin metal bollukları [Fe/H], sırasıyla, -0.10$\pm$0.02 dex ve -0.06$\pm$0.01 dex hesaplanmıştır. Çalışmada belirlenen renk artığı ve metal bolluğu değerleri kullanılarak, en olası üye yıldızlardan oluşturulan renk-parlaklık diyagramlarına {\sc PARSEC} eş-yaş eğrileri fit edilmiş ve NGC 1664 ile NGC 6939 kümelerinin uzaklıkları ve yaşları, sırasıyla, (1289$\pm$47 pc, 675$\pm$50 Myıl) ve (1726$\pm$87 pc, 1.5$\pm$0.2 Gyıl) hesaplanmıştır. NGC 1664 ve NGC 6939'un kinematik ve dinamik yörünge parametreleri tayin edilmiş ve iki kümenin de doğum yerlerinin Güneş çemberi dışında olduğu belirlenmiştir.