et-Takrîb li Haddi’l-Mantık, Kitap Tanıtımı ve Tenkitler


Kurt O.

Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi , vol.6, no.3, pp.153-162, 2009 (Peer-Reviewed Journal)