Stilistische Merkmale in wissenschaftlichen Artikeln: Eine deutsch-türkische kontrastive Analyse


KONUKMAN B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.2, pp.67-81, 2011 (Peer-Reviewed Journal)