Courtgi (Gürcü) Bahr-i Sefid (L’egee) Vapur Kumpanyası, 1883-1911


ÜNVER M.

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, no.24, pp.175-210, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.175-210
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 

Courtgi Steamship Company (Navigation A Vapeur “Égée”) functioned between 1883 and 1911 as a distinguished example of the late19th century Ottoman local capital. Since the national origins of its founder,the company has been subject in the studies conducted by foreigners to theevaluations that historically it was part of Greek navigation companiesand merchant marine ?ourished towards the end of 19 century ratherthan something emerged in the economic and political circumstances of theOttoman Empire. Such approaches are problematic in terms of historical facts. In this study, Courtgi Steamship Company has been treated from a point of view in which needs of Ottoman Empire in the domestic navigationand an Ottoman subject with capital took advantage of those needs by perfectly discerning them were decisive components.

Courtgi Bahr-i Sefid Vapur Kumpanyası Osmanlı Devleti’nin son dönemönde sivrilmiş bir yerli sermaye ürünü olarak 1883-1911 yıllarıarasında faaliyet göstermiştir. Kurucusunun mülkiyeti, yabancı kaynaklardaOsmanlı Devleti’nin içinde geliştiği ekonomik ve siyasî ortamdan ziyade19. yüzyılın sonlarına doğru gelişen Yunan deniz taşımacılığı ve ticaret filosu tarihinin bir parçası olarak değerlendirilmeye çalışılmasına sebebiyet vermiştir. Söz konusu yaklaşım, tarihi gerçeklik açısından gözden geçirilmelidir. Bu çalışmada Courtgi Vapur Kumpanyası Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılın sonunda deniz taşımacılığı konusundaki ihtiyaçlarıve Osmanlı tebaası bir sermaye sahibinin bu ihtiyaçları iyi görerek,değerlendirmesi düzleminde ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler:

Courtgi Bahr-i Sefid Vapur Kumpanyası,Osmanlı Devleti, Vapur Şirketleri, Mifilli Bankası, II. Abdülhamid.