Halk Sağlığı ve COVID-19


Creative Commons License

Karaca Özer P., Baykız D., Umman B.

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET
Kardiyovasküler hastalıklar, yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) için hem risk faktörü olarak hem de hastalığın bir sonucu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle kardiyak görüntüleme hastalığın ayırıcı tanısında, kardiyak komplikasyonların saptanmasında ve tedavisinin yönlendirilmesinde önemlidir. Ekokardiyografi, kolay ulaşılabilmesi ve yatak başında hızlı bir şekilde uygulanabilmesi nedeniyle COVID-19 hastalarında önemli ve tercih edilen bir kardiyak görüntüleme yöntemidir. Ancak ekokardiyografik görüntüleme COVID-19 hastalarında, hastayla yakın temas gerektirmesi nedeniyle hem sağlık çalışanları için önemli risk oluşturmakta, hem de direkt ve indirekt yollarla hastalığın yayılımına yol açabilmektedir. Bu nedenle COVID-19 pandemisi döneminde hastadan hekime ve hekimden hastaya kontaminasyon riskini en aza indirmek için görüntüleme işleminin gerekliliği dikkatlice değerlendirilmeli ve gereksiz işlemlerden sakınılmalıdır. Sağlık çalışanları hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tedbirlere en üst düzeyde uymalı ve uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Bu yazıda ekokardiyografinin hasta yönetimine nasıl kılavuzluk edebileceği ve kimlere nasıl uygulanması gerektiği konusu gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; ekokardiyografi; transözofageal ekokardiyografi