Önemli Muhasebe Tahminlerinin Kilit Denetim Konuları Çerçevesinde İncelenmesi


Süer A. Z.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi-Journal of Accounting Institute, vol.65, pp.23-37, 2021 (Peer-Reviewed Journal)