“CAUSING NOISE” (TCC, Art. 183) AS A DANGER CRIME AND GENERAL OPINIONS ON THE DANGER CRIMES


Maden M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.431-469, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.34246/ahbvuhfd.871267
  • Title of Journal : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.431-469

Abstract

Bu makalede, esas olarak, bilimsel çalışmalar ve yargı kararları incelenerek, Türk Ceza Kanunu’nun 183 (1)’üncü maddesinde düzenlenen “gürültüye neden olma” suçu sistematik bir incelemeye tâbi tutulmuş; genel olarak tehlike suçlarının sınıflandırılmasına ve düzenlenme biçimine ilişkin değerlendirmeler yapılmaya ve bu suçun tehlike suçları içindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Gürültüye neden olma suçu yalnızca kasten işlenebilen, neticeli bir suçtur. Suç tipinin normatif bir unsuru olarak, 183’üncü maddede yer verilen “ilgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı”lığı, failin kastının kapsaması gerekir. TCK’da, somut tehlikeyi ifade etmek için kullanılan bazı ibareler uygun değildir ve kullanılan ibareler arasında tam bir uyum da bulunmamaktadır. TCK’nın hazırlanma sürecinde, gürültüye neden olma suçunun, somut tehlike suçu olarak düşünülmüş olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu suçun TCK’daki düzenlenme biçimi, “somut tehlike” suçlarından ziyade “tehlikeye elverişli” suçlara uymaktadır.