"Youth Not in Employment, Education or Training (NEET)" with the Cause and Effect Dimensions


Creative Commons License

Ak Y., Polat K., Toktaş D., Şahin Söylemez S.

in: Youth Not in Employment, Education or Training (NEET) in Turkey, Levent Şahin,Muhammed Erkam Kocakaya,Osman Akgül, Editor, IU Press, Bloomington (IN), USA , İstanbul, pp.1-124, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: IU Press, Bloomington (IN), USA 
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.1-124
  • Editors: Levent Şahin,Muhammed Erkam Kocakaya,Osman Akgül, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

NEİY statüsü, istihdamda, eğitimde ya da yetiştirmede bulunmayan gençleri ifade etmektedir. NEİY olgusunun yaygınlaşması ve NEİY statüsünün bireye, topluma ve ülke ekonomisine yönelik çeşitli olumsuz sonuçlar doğurması bu olguya yönelik ilgiyi arttırmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada NEİY olgusunun nedenlerini, etkilerini ve mücadele politikalarını incelemek amaçlanmıştır. Söz konusu faktörlerin tespiti için literatür taraması yoluyla NEİY gençlere yönelik yapılan araştırmalar sınıflandırılmış ve incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda NEİY olgusunun heterojen bir yapıya sahip olduğu ve NEİY tanımlarının, nedenlerinin, etkilerinin ve mücadele yöntemlerinin pek çok faktöre bağlı olarak geliştiği ve birbirinden farklılaştığı tespit edilmiştir. Tüm bu farklılıklar göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırmada, NEİY olma nedenlerinin bireysel özelliklerden, aileden, çevreden ve emek piyasasından kaynaklı olduğu görülürken; NEİY olmanın birey, aile, çevre, politik yaklaşım ve emek piyasası üzerinde etkileri olduğu tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda geniş çaplı olumsuz etkileri nedeniyle NEİY olgusuyla mücadelenin oldukça önemli olduğu, buna karşın doğrudan NEİY gençlere yönelik programların sayısının kısıtlı olduğu görülmüştür. Her ne kadar gençlere yönelik politikalar NEİY gençleri de kapsıyor olsa da bu gençler özelinde politikalar geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.